ร่วมเดิน - วิ่ง
ต้านภัยยาเสพติดชลบุรี
ประจำปี 2560
ร่วมรับชมการแสดง
วรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้น ม.6
เชิญชวนคณะครูอาจารย์
และนักเรียน
ร่วมออกกำลังกาย
เชิญชวนคณะครูอาจารย์
และนักเรียน
ร่วมพิธียกศาลเจ้าที่
 

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมวิทยากรให้ความรู้ "สถานการณ์อาชญากรรมในเขต อ.เมืองชลบุรี"
ภาพกิจกรรมโครงการสิริสวัสดิ์ ภุมวาร : ตักบาตรทุกวันอังคาร
     
     
 
 

  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

    245 หมู่ 6 ตำบล บางทราย อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000
    Email : sukkhabot@skb.ac.th    โทร. 038-282294
    © Copyright2016 SKB : พัฒนาระบบโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ พุ่มเกษม

ดร. รุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"